Organizator:

Formularz rejestracyjny dla zawodników na zawody Stunt Wars Poland podczas Poznań Motor Show.

Administratorem Państwa danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w wydarzeniach oraz w celach marketingowych i statystycznych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. („MTP”). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą mogą Państwo bezpłatnie wycofać w każdej chwili. Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez MTP znajduje się TUTAJ.


For purposes to participation in the fair and events and marketing and statistic purposes, your personal data is controlled by Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ("MTP"). Your personal data will be processed based on your freely given consent, which you can withdraw at any time, free of charge. You have the right to access your data, rectify your data, object to the processing of your data, delete the data after the periods indicated or limit the processing of your data, transfer the data, as well as appeal to the supervisory authority competent for personal data protection.
More information on the purpose and method of processing your personal data by MTP is available HERE.