Organizator:

Trade Press Award – zgłoś kandydatów na najlepszego dziennikarza motoryzacyjnego

Podziel się

Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej (STM) oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) organizują wspólnie drugą edycję Plebiscytu TRADE PRESS AWARD 2020 na Najlepszego Dziennikarza Motoryzacyjnego Polski.

Już po raz drugi poznamy najlepszych, polskich dziennikarzy motoryzacyjnych. W tym roku laureaci zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:

  • dziennikarz roku w branży techniki motoryzacyjnej (w tej kategorii wyboru dokona kapituła, za całokształt pracy)
  • reportaż roku
  • test roku
  • diagnostyka i naprawy
  • materiał audiowizualny

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2020 roku. Każda redakcja może zgłosić maksymalnie jednego kandydata w danej kategorii. Kandydatury można nadsyłać na adres mailowy: sekreteriat@stm.org.pl lub tradycyjnie na adres: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk.

Wyboru zwycięzców poszczególnych dziennikarzy dokona kapituła plebiscytu w następującym składzie:

  • dr inż. Jan Filipczyk - prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej,
  • Tomasz Kobierski - Wiceprezes Zarządu Grupy MTP,
  • dr hab. inż Jacek Pielecha z Politechniki Poznańskiej,
  • dr inż. Rafał Sosnowski - Prezes Zarządu STMu – przewodniczący Kapituły,
  • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS - Dyrektor ITS

Ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w czasie Targów Techniki Motoryzacyjnej 2020 w Poznaniu.

Regulamin plebiscytu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod poniższymi linkami:

Regulamin: https://www.motorshow.pl/media/ihpbvoem/regulamin-ii-plebiscytu-trade-press-awards-2020.pdf

Formularz: www.motorshow.pl/media/3fymvarh/formularz-zgłoszeniowy.docx