Organizator:

Strategie rozwoju elektromobilności - gdzie powstało ich najwięcej?

Podziel się

Samorządy konsekwentnie wdrażają strategie związane z rozwojem elektromobilności. Dzięki przygotowanemu raportowi możemy sprawdzić które regiony Polski są najaktywniejsze.

 

Łącznie na terenie naszego kraju funkcjonuje 218 strategii rozwoju elektromobilności, działających w oparciu o dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o wsparcie pragramu Gepard II można było składać do lutego zeszłego roku. Nie wszyscy chętni mogli jednak liczyć na dołączenie do programu - wartość przesłanych wniosków przekroczyła 10 milionów złotych, jakie zdecydowano się przeznaczyć na projekt, co wymusiło selekcję. Odrzuconych zostało nieco ponad 20 wniosków. 

Co ciekawe wdrożone strategie, z geograficznego punktu widzenia rozkładają się bardzo nierównomiernie. NFOŚiGW opublikował mapkę, na której możemy sprawdzić, jakie regiony Polski najchętniej wdrażają rozwiązania związane z elektromobilnością, a które raczej się do tego nie kwapią. Na wyróżnienie zasługują z pewnością województwa Lubelskie, Mazowieckie i Łódzkie. Łącznie te trzy województwa odpowiadają aż za 50 procent wszystkich wdrożonych strategii. 

Na drugim biegunie znajdują się takie regiony jak Lubuskie, Śląsk, Podlasie czy Warmia i Mazury. Strategie z tych województw możemy policzyć na palcach jednej ręki. Poszczególne strategie pozwalają na wdrażanie takich rozwiązań jak zeroemisyjne autobusy, śmieciarki i zamiatarki, fotowoltaniczne wiaty przystankowe, ładowarki do pojazdów elektrycznych, czy rowery miejskie z elektrycznymi silnikami.