Organizator:

PSPA postuluje o pełne odliczenie VAT od elektryków

Podziel się

Nie 50, a 100 procent podatku VAT odliczone od zakupu i użytkowania samochodu elektrycznego. To nowy postulat Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

PSPA zaproponowało właśnie kolejne rozwiązanie, mające na celu spopularyzowanie elektromobilności w naszym kraju. Tym razem jest instrument skarbowy, który pozwoliłbym przedsiębiorcom pełne odliczenie  podatku VAT od zakup i eksploatacji samochodów elektrycznych. Obecna sytuacja jest nieco bardziej złożona. Firmy mogą uzyskać pełne odliczenie VAT-u, ale tylko w sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych. Wymaga to rejestracji samochodu w urzędzie skarbowym oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu. W efekcie, jak przekonuje PSPA, większość przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z 50-procentowej ulgi - wówczas dopuszczone jest korzystanie z pojazdu w cyklu mieszanym (zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych) oraz nie wymaga się żadnych dodatkowych formalności. 

Postulat zniesienia obowiązującego limitu odliczenia 50% VAT na rzecz wprowadzenia możliwości odliczenia 100% VAT, wiąże się ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, poprzez wyłączenie ograniczenia w odliczeniu VAT od wydatków na nabycie i eksploatację samochodów elektrycznych – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. – Proponujemy ponadto wyłączenie obowiązku opodatkowania VAT użytku prywatnego firmowych pojazdów elektrycznych, w sytuacji, gdy są one używane zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. Taka zmiana będzie stanowić istotną zachętę finansową do nabywania pojazdów elektrycznych i znacznie ułatwi rozliczenia podatkowe przedsiębiorców korzystających z pojazdów zeroemisyjnych w ramach swojej działalności.

Zdaniem PSPA zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT mogą okazać się szczególnie korzystne zwłaszcza teraz, gdy zapowiedziano obniżenie dopłat do samochodów elektrycznych. – Wprowadzenie rekomendowanej zachęty podatkowej w postaci możliwości odliczenia 100% VAT, pozwoli zrównoważyć ewentualne obniżenie wysokości dopłaty – wskazuje Przemysław Szywacz, doradca podatkowy, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG, który w ramach PSPA uczestniczył w opracowaniu „Białej Księgi Elektromobilności. 

PSPA postuluje także o zwiększenie ceny maksymalnej pojazdu elektrycznego, na którego zakup będzie przysługiwało dofinansowanie. Zgodnie z rozporządzeniem, cena maksymalna takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 złotych.

Wartość podatku VAT niepodlegającego odliczeniu zwiększa cenę nabycia w rozumieniu przepisów o
dopłatach z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, co w praktyce eliminuje możliwość uzyskania dopłaty do zakupu wielu popularnych modeli samochodów elektrycznych. Przy odliczeniu 50% VAT można bowiem uzyskać dopłatę na zakup samochodu o maksymalnej cenie brutto 137 892 zł, zaś przy odliczeniu 100%, dopłata może dotyczyć zakupu samochodu o wartości 153 750 zł brutto – tłumaczy Przemysław Szywacz.

PSPA zaprezentowało także symulację, jak postulowane ulgi będą wyglądały w praktyce. Jako przykład posłużono się modelem Hyundai Kona Electric. Z wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych jasno wynika, że o ile przy 50-procentowym odliczeniu VAT-u przedsiębiorca nie skorzysta z dofinansowania, o tyle w przypadku proponowanej zmiany już zyska taką możliwość. 

Źródło: PSPA