Organizator:

Prelegenci MOVE: Kazimierz Karolczak

Podziel się

Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej metropolii w Polsce.

 

Koordynuje prace związane z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego
i gospodarczego, rozwoju i integracji publicznego transportu zbiorowego oraz promocji. Wcześniej pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, gdzie odpowiadał za sprawy związane m.in. z Europejskim Funduszem Społecznym oraz Ochroną Środowiska i Gospodarki. W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 roku założył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, firmę WORKER Sp. z o.o., która stała się wkrótce jedną z największych firm, działających w swojej branży. W 2007 WORKER Sp. z o.o. została sprzedana międzynarodowemu inwestorowi. W momencie sprzedaży, spółka notowała przychody na poziomie ponad 50 mln zł, zatrudniała i delegowała blisko 3 tys. pracowników.