Organizator:

Prelegenci MOVE: Dr Alicja Pawłowska – Piorun

Podziel się

Doktor prawa (Uniwersytet Łódzki) i magister politologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

 

Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016 – 2019, Ministerstwo Energii), ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu), obecnie p.o. Kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu (IOŚ-PIB, KOZK).

Najważniejsze projekty regulacyjne to Plan Rozwoju Elektromobilności, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (powstanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu) oraz część ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (m.in. regulacje dotyczące pojazdów autonomicznych).

W latach 2017-2019 Kierownik Programu E-Samochód w Zespole Zadaniowym ds. Programu Rozwoju Elektromobilności (w ramach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów).

Obszary tematyczne:

- prawo paliw alternatywnych (w szczególności elektromobilności)

- polska polityka przemysłowa – potencjał w obszarze nowych modeli mobilności

- mitygacyjna rola transportu w kontekście Green Deal

- lokalny wymiar energii

- nowe modele biznesowe w energetyce i transporcie (MaaS, carsharing),

- mobilność miejska i smart cities

- megatrendy w mobilności