Organizator:

Prelegenci MOVE: Agnieszka Ragin

Podziel się

Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej.

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz UIT – The Arctic Univeristy of Norway w ramach studiów doktoranckich poświęconych zmianom klimatu. Od kilkunastu lat zaangażowana w międzynarodowe projekty wysokiego szczebla. Od 2006 r. zajmowała się m.in. ochroną środowiska w wymiarze krajowym i unijnym w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2008-2016 specjalizowała się we współpracy międzynarodowej, polityce bezpieczeństwa energetycznego i wpływach zmian klimatu na bezpieczeństwo międzynarodowe. W latach 2018-2020 pełniła w Ministerstwie Środowiska, a następnie w Ministerstwie Klimatu kolejno funkcje eksperta, zastępcy dyrektora i dyrektora Biura ds. Prezydencji Konferencji Stron w czasie sprawowania przez Polskę Prezydencji COP24. Odpowiadała za operacyjną współpracę z UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) i realizację priorytetów polskiej prezydencji w kraju i za granicą. Odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Królewskim Norweskim Orderem Zasługi, Orderem Zasługi Republiki Włoskiej i Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej Republiki Estońskiej.