Organizator:

E-taryfa na horyzoncie

Podziel się

Nowe regulacje mają zlikwidować kluczową barierę dla rozwoju elektromobilności.

20 sierpnia opublikowano projekt Ministerstwa Klimatu, który wprowadza nową grupę taryfową dedykowaną wyłącznie ogólnodostępnym stacjom ładowania. Jak przekonuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to jedna z kluczowych barier w rozwoju elektromobilności. Wysokie stałe opłaty dystrybucyjne, jakie obowiązują w tej chwili znacząco obniżają rentowność prowadzenia stacji. 

E-taryfa to jednocześnie jeden z naczelnych postulatów Białej Księgi Elektromobilności, opracowanej przez PSPA. Propozycję takie rozwiązania zgłoszono po raz pierwszy w kwietniu 2019 roku. Wprowadzenie E-Taryfy pomoże w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych w zamian za zniesienie opłaty stałej, pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji na rynku w początkowej fazie jego rozwoju mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Od teraz ciężar opłaty stałej zostanie przeniesiony na opłaty zmienne, które będą zależne od ilości zużytej energii przez stację. To szczególnie ważne zwłaszcza teraz, kiedy samochody elektryczne, a tym samym stacje ładowania nie cieszą się jeszcze tak dużą popularnością. - Cieszy nas fakt, że E-Taryfa została przyjęta do realizacji przez rząd. Liczymy na to, że proces wdrażania E-Taryfy zostanie sprawnie przeprowadzony, a projektowane rozporządzenie szybko wejdzie w życie dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Projekt przepisów dostępny jest pod TYM linkiem. 

Źródło: PSPA