Organizator:

Drugie życie akumulatorów Mitsubishi

Podziel się

Zużyte akumulatory pochodzące z samochodów elektrycznych zostaną wykorzystane przy budowie systemu magazynowania energii, który powstanie w zakładach w Okazaki.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ogłosił decyzję o wprowadzeniu usług energetycznych świadczonych przez Mitsubishi Corporation (MC) i Mitsubishi Corporation Power Ltd. (MCP) w zakładach Okazaki, jednym z głównych zakładów produkcji pojazdów elektrycznych MMC.

Usługi energetyczne mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Firmy MC i MCP zainstalują przemysłowy system fotowoltaiczny na dachach oraz akumulatorowy system magazynowania energii zbudowany z częściowo zużytych akumulatorów z pojazdów elektrycznych. Po zakończeniu budowy, zainstalowana moc będzie jedną z największych wśród dachowych instalacji fotowoltaicznych nieobjętych systemem FIT*4 w Japonii.

Budowę dachowego systemu fotowoltaicznego rozpoczęto się w październiku 2019 roku, a uruchomienie działalności komercyjnej planowane jest na maj 2020 roku. Firmy MC i MCP zainstalują początkowo moc 3 MW (roczna produkcja energii 3GWh) i planują stopniowe zwiększanie tej mocy. Zakłady Okazaki wykorzystają następnie energię wytwarzaną przez system fotowoltaiczny, co ma przyczynić się w ten sposób do ekologicznie zrównoważonej produkcji pojazdów elektrycznych MMC. Usługa energetyczna ma umożliwić zatem MMC korzystanie z bezemisyjnie produkowanej energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego umieszczonego na dachach, bez ponoszenia kosztów inwestycji lub posiadania sprzętu, a jedynie poprzez ponoszenie opłat za prąd. Ponadto MC i MCP zainstalują akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) i przeprowadzą jego testy funkcjonalne w trakcie roku finansowego 2020. System ten będzie złożony z akumulatorów używanych wcześniej w samochodach Mitsubishi Outlander PHEV, osiągając maksymalną pojemność 1 MWh.

Zgodnie z przyjętymi założeniami system fotowoltaiczny i BESS pozwolą zmniejszyć emisję węgla o 1600 ton rocznie, ale to nie jedyny walor nowego systemu. W przyszłości BESS ma zostać wykorzystany jako wirtualna elektrownia, co ma przyczynić się do stabilizacji systemu energetycznego na szczeblu lokalnym. W przypadku braku zasilania z powodu awarii lub katastrof, MMC może wykorzystać BESS do dostarczenia energii do ośrodka ćwiczeń w zakładach Okazaki, który jest wyznaczony jako punkt ewakuacyjny dla mieszkańców miasta. Dzięki takim rozwiązaniom usługa energetyczna nie tylko zmniejsza ślad węglowy zakładów MMC Okazaki, ale także poprawia ich zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe w mieście.