Organizator:

DGP: elektromobilność odłożona w czasie

Podziel się

Ministerstwo Klimatu jest gotowe odroczyć części wymogów, zapisanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna Ministerstwo Klimatu jest gotowe odłożyć w czasie część wymogów dotyczących stacji ładowania. Jak przewiduje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, samorządy do końca 2020 roku muszą wybudować określoną liczbę stacji. Wymagane minimum jest uzależnione m. in. od liczby mieszkańców. W związku z problemami, jakie trapią samorządy możliwe jest przesunięcie terminu o pół roku. 

Kilka dni temu informowaliśmy o Katowicach, jako pierwszym mieście w Polsce, które z nawiązką i przed czasem wypełniło zapisy ustawy dotyczące liczby punktów ładowania. O ile jeszcze w Łodzi, czy Wrocławiu wszystko wskazuje na to, że spełnienie wymogu do końca roku jest możliwe, o tyle w przypadku innych miast nie jest tak optymistycznie. DGP podaje chociażby przykład Warszawy, gdzie konieczne jest oddanie do użytkowania tysiąca punktów. Obecnie brakuje aż 815 z nich. 

Cytowany przez gazetę Maciej Mazur jako przyczynę wskazuje błędy po stronie włodarzy miast: - Samorządy miały do wyboru dwie drogi. Innowacyjną albo niestety typowo urzędniczą, polegającą na tym, że skoro ktoś może zrobić to za nas, to niech to po prostu zrobi. Wiele niestety wybrało drogę na skróty. Niewykonalne jednak, by przejmujące obowiązek OSD zdołały wybudować brakujące punkty w niecały rok - powiedział dyrektor zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych. 

Przedstawiciel PSPA wskazuje jednak pozytywne przykłady: - Wiele samorządów, np. Inowrocław, udowodniło, że jest w stanie konsekwentnie inwestować w zrównoważony transport i niskoemisyjną flotę – i to pomimo ograniczonych środków. Elektromobilność to właśnie inwestycja. W poprawę naszego zdrowia, podnoszenie poziomu życia mieszkańców czy ochronę środowiska - dodał M. Mazur.  

Samorządy deklarują chęć współpracy z rządem w kwestii doprecyzowania lub zmiany zapisów ustawy. Cytowane przez DGP Ministerstwo Klimatu przekonuje, że jest taka możliwość: - Jeśli zajdzie taka potrzeba, dopuszczamy możliwość zmian niektórych terminów ustawowych dot. planów i samej budowy infrastruktury paliw alternatywnych. 

Więcej na ten temat dowiedziecie się z artykułu Dziennika Gazety Prawnej