Organizator:

Co Polacy wiedzą na temat elektromobilności?

Podziel się

Volkswagen wspólnie z firmą InsightOut Lab postanowił sprawdzić stan wiedzy Polaków oraz ich nastawienie do tematu elektromobilności.

Zacznijmy od tego, że niewielki odsetek badanych zdaje sobie sprawę z tego, ile samochodów elektrycznych porusza się obecnie po polskich drogach. Tylko co piąty badany potrafił wskazać odpowiedni przedział liczbowy (między 5 a 25 tysięcy pojazdów). Co ciekawe, zdecydowanie większa grupa uważa samochody elektryczne są znikomym zjawiskiem w Polsce. Co trzeci respondent odpowiedział, że w Polsce zarejestrowanych jest mniej niż tysiąc aut z napędem elektrycznym. Przypomnijmy, ze zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych zbliżamy się do granicy 10 000 tysięcy zarejestrowanych elektryków.  

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w badaniu była kwestia infrastruktury, dedykowanej pojazdom elektrycznym. Prawie wszyscy ankietowani (90 procent) przyznali, że jest ona niewystarczająco rozwinięta, wskazując przede wszystkim na zbyt małą liczbę stacji ładownia. Zdaniem badanych braki w infrastrukturze uniemożliwiają swobodne poruszanie się autem elektrycznym po naszych drogach. W tym miejscu ponownie możemy przytoczyć dane PSPA. Nie tak dawno na łamach naszej strony WWW informowaliśmy o przekroczeniu bariery tysiąca stacji ładowania w Polsce. 

 

InsightOut Lab zapytał również o przydomowe stacje... benzynowe. Tak, to nie pomyłka. Prawie połowa (44 procent) wyraziło chęć posiadania własnego punktu tankowania pojazdu. Bardziej skłonni do takich udogodnień byli ludzie młodsi. Oczywiście wybudowanie przydomowej stacji benzynowej jest niemożliwe, jednak nie taki był cel tego pytania. Badacze chcieli w ten sposób ustalić skłonność respondentów do udogodnień związanych z infrastrukturą. Wszak wybudowanie przydomowej stacji ładowania pojazdów bardzo często jest jak najbardziej możliwe. 

Od pewnego czasu w Polsce obowiązują przepisy stawiające kierowców elektryków w nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji. Chodzi przede wszystkim o możliwość poruszania się buspasem oraz darmowe korzystanie z miejsc w Płatnej Strefie Parkowania. W wielu miastach powstały również specjalne punkty parkowania dedykowane wyłącznie elektrykom. Ten temat również był przedmiotem przeprowadzonego badania. Zapytano, czy w sytuacji, gdy miejsce dla samochodu elektrycznego byłoby jedynym dostępnym na parkingu, badany kierowca zająłby to miejsce. Aż 78 procent ankietowanych odpowiedziało przecząco, jednocześnie spora część z nich uważa, że inni kierowcy zachowaliby się inaczej i skorzystaliby z okazji. Okazuje się, że bardziej wierzymy w uczciwość naszą, niż innych kierujących pojazdami. 

Badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab oraz Volkswagen potwierdza, że przed nami daleka droga w kierunku elektromobilności. Spora część społeczeństwa przekonana o brakach w infrastrukturze w ogóle nie bierze pod uwagę samochodu elektrycznego. Trzeba jednak przyznać, że nasz stosunek do zachodzących zmian jest pozytywny. Nie negujemy nowych przepisów, promujących elektromobilność oraz chętnie skorzystalibyśmy z możliwych udogodnień, takich jak przydomowe stacje ładowania.