Organizator:

Biała Księga Elektromobilności coraz bliżej

Podziel się

Zbiór pomysłów dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas Kongresu MOVE.

Z elektromobilnością w Polsce jest coraz lepiej, jednak w dalszym ciągu mamy wiele do nadgonienia w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Opracowany niedawno raport PSPA i PZPM z jednej strony wskazuje pozytywny trend i kierunek zmian, lecz z drugiej punktuje przeszkody, jakie hamują rozwój nowych technologii w Polsce. 

Lekarstwem na to na być Biała Księga Elektromobilności. Dokument, nad którym pracuje PSPA we współpracy z polską branżą elektromobilności ma na celu nie tylko zlokalizowanie przeszkód, ale również zaproponowanie zmian w prawie, które pozwoliłyby je pokonać. W ramach prac na Księgą działa pięć grup roboczych: ds. Podatków i Taryf, ds. Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Promocji i Wsparcia Rynku, ds. Infrastruktury Budynkowej oraz ds. Wsparcia Samorządów. 

Zdaniem PSPA największe utrudnienia dotyczą rozbudowy stacji ładowania. W tym miejscu możemy przywołać wypowiedź M. Mazura, który nie tak dawno diagnozował problemy w tym zakresie: Wśród nich należy wymienić długi, nierzadko sięgający kilkunastu miesięcy, czas oczekiwania na przyłącze. To czynnik, przez który europejscy operatorzy ultraszybkich stacji ładowania, tacy jak IONITY czy MEGA-E, musieli opóźnić swój debiut w naszym kraju - podkreśla Dyrektor Zarządzający PSPA. - Kolejny problem stanowią bardzo wysokie opłaty stałe, które nadmiernie obciążają operatorów w Polsce. Co istotne, polscy operatorzy ponoszą wyższe koszty utrzymania infrastruktury w porównaniu do podmiotów prowadzących podobną działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej - dodaje M. Mazur.  

Biała Księga Elektromobilności ma postulować kilkadziesiąt zmian prawa. Kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach projektu odbędzie się 28 stycznia. Przekazanie dokumentu przedstawicielom administracji centralnej ma nastąpić podczas Kongresu MOVE, organizowanego przez PSPA w ramach Poznań Motor Show w dniach 26-27 marca br.